Priority Zelených pro budoucnost Prahy 18:

 1. Demokratická a otevřená radnice
 • chceme zapojit občany do chodu radnice a městské části
 • zvýšení participace občanů ve výborech, komisích a při kontrole fungování radnice a Úřadu
 • omezení klientelismu a korupčních příležitostí, zprůhlednění přidělování veřejných zakázek
 • výrazné zvýšení informovanosti občanů a jejich účasti formou anket, veřejných slyšení, referend a rozhodování pří konkrétních opatření
 1. Bydlení
 • vytvoření koncepce bytové politiky včetně ohlídání deregulace nájemného
 • výstavba nových sociálních a malometrážních bytů – hlavně podpora seniorů, svobodných matek a mladých párů
 1. Doprava
 • odstraňování všech bariér v dopravě, nejen pro hendikepované, ale i pro cyklisty a chodce
 • zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce (oprava chodníků)
 1. Sociální oblast
 • podpora vzniku nových školek a rozvoje sociální infrastruktury
 • vytvoření komunitních center pro setkávání občanů – Poznejme své sousedy
 • podpora občanských sdružení, neziskových organizací a jejich participace na sociální koncepci
 1. Zdravotnictví
 1. Ochrana životního prostředí a rozumný územní rozvoj
 • zachování zeleně, parků, hřišť a důsledná ochrana a rozšíření veřejného prostoru pro občany
 • snížení hlukové a světelné zátěže v ulicích
 • aktivní účast MČ Praha 18 a zapojení lokálních občanských sdružení na tvorbě nového územního plánu;
 • vytvoření úřadu urbanisty
 1. Školství
 • vznik ucelené koncepce základního školství