Našimi prioritami a cíli jsou otevřená a demokratická radnice; přiměřený územní rozvoj; zachování a rozšiřování zeleně na úkor betonu; odstraňování bariér v dopravě, více pěších zón; dostupná zdravotní péče pro všechny; podpora konceptu sociálního bydlení; podpora školství a školek, včetně alternativního školství; hospodárnost se svěřeným majetkem.

Podporujeme občanskou angažovanost a participaci široké veřejnosti na rozhodování o obci formou anket, diskusí, veřejných slyšení a debat.

Spolupracujeme s místními občanskými sdruženími nejen na různých kauzách, společně připravujeme inteprelace, sbíráme podpisy pod petice, organizujeme akce. Aktivním zástupcům a zástupkyním občanských sdružení nabízíme místa na našich kandidátkách.

Podporujeme větší zastoupení žen v politice, na kandidátních listinách i ve vedení Strany zelených na Praze 18.

Jsme financovaní transparentně, podporujeme své cíle bez lobbistických skupin. Financování jsme díky členským příspěvkům a darům našich podporovatelů a podporovatelek.