Základní organizace (ZO)

Základní organizace Strany zelených v Letňanech působí již od roku 2006. Byla založena 10.8.2006 třemi zakládajícími členy.

Pravidelně se setkáváme na členských schůzích. Za poslední rok naše se naše řady rozrostly o 2 členy a nadále zveme občany, kteří se chtějí podílet na řízení veřejných věcí ke vstupu do Strany zelených.

Předseda:
Ing. Václav Losík, Ph.D
Václav Losík se do Letňan přistěhoval v roce 2004, kdy získal zaměstnání na pozici výpočtáře dynamiky konstrukcí ve VZLÚ.  Nyní působí jako samostatný statik stavebních konstrukcí, člen ČKAIT.
Předsedou letňanské ZO Strany zelených byl od srpna 2013 do září 2015.
„Do Strany zelených jsem vstoupil po prvních prezidentských volbách na jaře 2013, jejichž výsledek prokázal nihilistický přístup většiny našich spoluobčanů k politice a správě věcí veřejných. Je třeba motivovat lidi k diskuzi a zájmu o demokracii. Nejlépe si totiž budou vládnout občané sami. Proto však nejprve musejí vzít odpovědnost do vlastních rukou!“ Tel.: +420 775 056 365; E-mail: v.losik@gmail.com

Pokladník:
Ing. Tomáš Raška
– člen zastupitelstva MČ Praha 18 – Letňany
Tomáš Raška žije v Letňanech od svého narození v roce 1966. Jako dítě je pamatuje jako relativně klidnou vesničku, sice průmyslovou, ale také obklopenou poli a loukami s neomezeným prostorempro klukovské řádění.
Profesí je ekonom, vystudoval Vysokou školu ekonomickou a prakticky celý profesní život se věnuje obchodu. Pracoval jako prodejce a manažer a od roku 2003 se na plný úvazek věnuje vzdělávání dospělých. Jako lektor vede kursy vyjednávání pro obchodníky a patří v tomto oboru mezi zavedené a respektované odborníky.
Má tři děti ve věku od 8 do 14 let, nejstarší syn navštěvuje víceleté gymnázium, mladší sourozenci pak ZŠ Tupolevova. Jeho žena je jednou ze zakladatelek Klubu Slunečnice, který se věnuje vzdělávání a zábavě letňanských dětí.
„K zelenému přístupu jsem se dostal postupně, zprvu to byla spíše emocionální reakce na to, co jsem viděl okolo sebe, na neúctu ke krajině a prostředí, v němž žijeme v širším slova smyslu. O vstupu do aktivní politiky jsem neuvažoval, ale v roce 2006 jsem byl osloven tehdejším vedením Zelených v Letňanech a díky preferenčním hlasům jsem se do zastupitelstva dostal.“, popisuje svou cestu ke komunální politice Tomáš Raška.
Členové:
Mgr. Miloslava Coufalová

Miloslava Coufalová je učitelkou na prvním stupni ZŠ.
Mgr. David Vavřínka
vavrinkaV roce 2013 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, nyní působí jako advokátní koncipient.