ZO Praha 18 – Letňany nesouhlasí s rozšířením provozu na letišti ve Vodochodech, které si klade za cíl vlastník Aera Vodochody a přilehlého letiště, spol. Penta.

Dokumentace zpracovaná investorem letiště předpokládá 3,5 mil, odbavených cestujících za rok a 141 odbavených letadel v charakteristickém letovém dni. Občané  by v případě rozšíření  byli v průběhu celého dne obtěžováni hlukem z přistávajících a vzlétajících letadel, dalšími emisemi z leteckého provozu a vystavení riziku leteckých havárií.

Případným rozšířením  provozu na letišti ve Vodchodech by byl ohrožen i celý severovýchodní okraj Prahy, kde se bude stavět dálniční okruh, prochází tudy dálnice D8, již nyní se zde řadí ledadla na přistání na Letiště Václava Havla a hlukovou zátěž tvoří i stávající provoz na letištích v Letňanech a ve Kbelích.

Na MŽP je již podán návrh na zřízení ochranného hlukového pásma letiště, který je však navržen pro intenzitu  provozu, který by zde byl až po rozšíření, nikoliv pro stávající limitovaný provoz. Penta si tak chce vytvořit zadní vrátka pro následné zmiňované rozšíření letiště.

Nehledě na hlukovou a emisní zátěž není pro Českou republiku rozšíření letiště ve Vodochodech žádoucí ani z hlediska ekonomického. Kapacita ruzyňského Letiště Václava Havla není zdaleka naplněna a Vodochody by tak Ruzyni pouze přetahovali zákazníky. Co by se asi tak dělé poté, když by se Ruzyně začala propadat do ztráty? Penta na Ruzyni vydělala už jednou, kdy za pakatel odkoupila pozemky od 70. let blokované pro novou dráhu za 50 Kč/m2 a následně je pak leštiště muselo odkupovat zpět 100x dráž. Po této transakci se původní ředitel Ruzyně stal ředitelem letiště Vodochody.

Budeme spolupracovat s občanskými sdruženími a obcemi na tom, aby nebyly dále poškozovány životní podmínky a majetek občanů severovýchodu Prahy a Středočeského kraje.