V září bude otevřena nová mateřská školka na konci ulice Beranových. Letňanští rodiče jsou zajisté městské části vděčni. My jsme si však všilmi ekonomického pozadí této investice.

Na mateřskou školku z kontejnerů na konci ulice Beranových bylo v r. 2012 vyčleněno Kč 10 000 000,- pro realizaci a 450 000,- na projektovou dokumentaci. Jak známo, tato MŠ je provedena z mobilních kontejnerů, jež jsou pouze osazeny na záklaodvé pasy a přípojky inženýrských sítí. V uvedených cenách by bylo možné realizovat trvalou zděnou stavbu, nikoli dočasné provizorium. Samotná částka na projekt, který spočívá pouze v dispozičním řešení a sestavení modulů kontejnerů je ostudná.

V dalších letech má být investována další částka okolo 10 miliónů korun pro realizaci nástavby druhého kontejnerového podlaží na stávající skládačce. V dřívějších letech byla realiozvána řada dalších pochybných projektů v trestuhodně vysokých cenách, kterými se ODS ani nestyděla chlubit v Letňanských Listech. Jsou to např. výstavba dětského hřiště v řádu milionu korun, lavičky a chodníky v jejich okolí v řádu statisíců a další.

Ptáme se: V čí prospěch pracujcí zastupitelé v letňanské radě, když schvalují takto iracionální výdaje z Vašich daní?!