Noví členové letňanské  základní organizace Strany zelených se
zaměřili na investiční výdaje naší městské části v posledních letech.
V rozpočtech jsme nalezli položky, které vybízejí k zamyšlení:
Parkovací stání
V Letňanech v roce 2012 proběhla realizace nových parkovacích stání a úprava vymezení některých stávajících stání. Tento projekt spočíval v úpravách, při kterých byla realizována nová stání na stávajících travnatých plochách a vyznačení vodorovného značení na komunikacích. Na realizaci tohoto projektu bylo v rozpočtu 2012 vyčlěněno Kč 500000,-.

Ikdyž lze polemizovat o tom, zda je tato částka odpovídající, za pozornost stojí především výdaje určené na zpracování studie parkování v r. 2011, které dosáhly výše Kč 200 00,- a následně zpracování prováděcí dokumentace projektu ve výši 250 000,-.

Náklady na přípravu dokumentace stavebních projektů standardně dosahují max. 15% ceny realizace projektu. V Letňanech však radnice vedená ODS neváhala na dokumentaci parkovacích stání vyčlenit 90% ceny projektu. Za cenu 450 000,- by se dala pořídit např. prováděcí dokumentace stavby mateřské školy, stacionáře pro seniory, nebo menší administrativní budovy!

 

O další investici do kontejnerové mateřské školky vás informujeme ve druhém článku.

Občané, prosím, zajímejte se o věci, které se kolem vás dějí a za co jsou utrácen vaše daně!